8 Jan 2024 – Isnin

Laporan Operasi Bersepadu Kolaberasi Bersama IIUM Student Union (IIUMSU) & IIUM Auxiliary Police (OSeM)

Tarikh/Hari: 07 Jan 2024 (Ahad)

Masa: 2200hrs-0130hrs

Lokasi: IIUM Gombak

Keanggotaan OSeM:

1. Kpl PB Sabri

2. Kpl PB Mohamad

3. Kpl PB Zulqarnain

4. Kpl PB Nik Anuar

5. Konst PB Shahril

6. Konst PB Soleh

IIUM Student Union:

1. Iman Raziq bin Sazly

2. Ali Karimi bin Mohd Nasri

3. Abdul Rahman

4. Nurin Syabila binti Shamsul Baharin

5. Wan Nur Aein binti Dzulkiflee

6. Nur Syafiqah binti Shaharudin

7. Ainnur Nasihah binti Farisshauki

8. Shakila Amalia binti Mohd Salleh

Objektif Utama

Operasi ini sebagai sebagahian proses pendedahan dan pembelajaran kepada para pelajar terutamnya IIUMSU berkaitan tugas kepolisan di lapangan. Kesemua pelajar IIUMSU telah dibahagikan kepada 2 penugasan iaitu rondaan di zon-zon yang telah di tetapkan dan kawasan ‘Hotpots Area’.

Ringkasan Operasi:

1. Lebih kurang jam 2200hrs ‘roll call’ dan taklimat operasi rondaan telah disampaikan Penyelia USRB Kpl PB Sabri di Pejabat OSeM, Gombak.

2. Rondaan melibatkan dalam 2 kumpulan di kawasan Zon 6 (J8), Zon 7 (J12) Mahallah perempuan dan Hotspot Parking 2000.

3. Operasi rondaan dilakukan di dalam Mahallah Ameenah, Asiah, Ruqayyah, Maryam, Halimah, Asma, Hafsa, Nusaibah, Sumayyah, Salahuddin dan Hotspot Parking 2000.

4. Operasi adalah untuk mencegah kejadian jenayah, pencerobohan di Mahallah, kegiatan anjing liar dan pastikan semua pelajar-pelajar mematuhi peraturan Universiti.

5. Pada 08 Jan 2024 lebih kurang jam 0130hrs Operasi rondaan telah selesai.

Semoga program ini memberi manfaat kepada kedua-dua pihak dan dapat diteruskan pada masa-masa akan datang. Sekian Untuk Makluman YDH Tuan.

—–

8 Jan 2024 – Monday

IIUM Student Union (IIUMSU) & IIUM Auxiliary Police (OSeM) Integrated Operation Report

Date/Day: 07 Jan 2024 (Sunday)

Time: 2200hrs-0130hrs

Location: IIUM Gombak

OSeM Members:

1. Cpl AP Sabri

2. Cpl AP Mohamad

3. Cpl AP Zulqarnain

4. Cpl AP Nik Anuar

5. Const AP Shahril

6. Const AP Soleh

IIUM Student Union:

1. Iman Raziq bin Sazly

2. Ali Karimi bin Mohd Nasri

3. Abdul Rahman

4. Nurin Syabila binti Shamsul Baharin

5. Wan Nur Aein binti Dzulkiflee

6. Nur Syafiqah binti Shaharudin

7. Ainnur Nasihah daughter of Farisshauki

8. Shakila Amalia binti Mohd Salleh

Main objective.

This operation is part of the process of exposure and learning to students, especially IIUMSU related to policing duties in the field. All IIUMSU students have been divided into 2 assignments which are patrolling in designated zones and the ‘Hotpots Area’.

Operation Summary:

1. Around 2200hrs ‘roll call’ and patrol operation briefing was delivered by USRB Supervisor Cpl AP Sabri at the OSeM Office, Gombak.

2. Patrol involving 2 groups around Zone 6 (J8), Zone 7 (J12), Mahallah Area and Hotspot Parking 2000.

3. Patrol operations are carried out in Mahallah Ameenah, Asiah, Ruqayyah, Maryam, Halimah, Asma, Hafsa, Nusaibah, Sumayyah, Salahuddin and Hotspot Parking 2000.

4. The operation is to prevent criminal incidents, trespassing in the Mahalla, stray dog activities and ensure that all students comply with the University’s rules.

5. On 08 Jan 2024 at approximately 0130hrs the patrol operation was completed.

Hopefully, this program will benefit both parties and can continue in the future.

Thank You.

#IIUM2024

#osemisawesome

#osemiium

#iiumauxliliarypolice

#iiumpolice

#foriium

#iiumgombak

By smadi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *